ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต ยืนยันรายงานตัวบัณฑิต

ชำระค่าลงทะเบียน ใบแจ้งชำระเงินค่าใช้จ่ายในวันซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ชำระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

https://eisksu.ksu.ac.th/congrate/

username : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

password : รหัสนักศึกษา ไม่ต้องใส่ –

password : นักศึกษาต่างประเทศให้ใส่เป็นวันเกิด เช่น วันเกิด 2541-12-31 ต้องใส่ 25411231

อัพโหลดรูปภาพบัณฑิต หรือรูปชุดสุภาพ เพื่อนำไปทำบัตรประจำตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต

ขนาดเต็มภาพ 2 นิ้ว หรือ 4 นิ้ว 
ตัวอย่าง 

 

ตอบแบบสอถามภาวะผู้มีงานทำ จนครบทุกตอนและทุกข้อ จึงจะสามารถตอบ ความต้องการในการประสงค์เข้าร่วมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ ในลำดับถัดไป

ตอบแบบประสงค์เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ (สำคัญมาก)

 1. กรณีขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร และได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายในวันซ้อมและรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ (สามารถเข้าร่วมในปีถัดไป)
 2. กรณีประสงค์เข้าร่วมการรับพระราชทานปริญญาบัตร และชำระเงินค่าใช้จ่ายในวันซ้อมและรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถมาเข้ารับได้ในวันจริงได้  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ (หากยังต้องการเข้าร่วมในปีถัดไปให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล)
 3. กรณีไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่ชำระเงินค่าใช้จ่าย ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ จะถือว่าท่าน ไม่ประสงค์เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ไม่สามารถเข้าร่วมในปีนี้และปีถัดไป)

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องชำระเงิน 2 อย่าง ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียน ใบแจ้งชำระเงินค่าใช้จ่ายในวันซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1800 บาท 

 • ชื่อบัญชี :ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดย นายจิระพันธ์ ห้วยแสน และ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ และ นายสุพรรณ สุดสนธิ์
  เลขที่บัญชี :404-3-35213-1
  ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
  ธนาคาร :ธนาคารกรุงไทย
  เมื่อท่านโอนเงินหรือชำระเงินที่ธนาคาร ท่านต้องนำหลักฐานการโอนเงิน มายืนยันในระบบอีกครั้ง

 

2. ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 200 บาท

 • ชื่อบัญชี :สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  เลขที่บัญชี :392-0-59688-9
  ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
  ธนาคาร :ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า
  เมื่อท่านโอนเงินหรือชำระเงินที่ธนาคาร ท่านต้องนำหลักฐานการโอนเงิน มายืนยันในระบบอีกครั้ง

 

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์ ไม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องชำระเงิน 1 อย่าง ดังนี้

1. ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 200 บาท

 • ชื่อบัญชี :สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  เลขที่บัญชี :392-0-59688-9
  ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
  ธนาคาร :ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า
  เมื่อท่านโอนเงินหรือชำระเงินที่ธนาคาร ท่านต้องนำหลักฐานการโอนเงิน มายืนยันในระบบอีกครั้ง

เมื่อทำการโอน หรือ ชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สมบูรณ์